Quạt gió JW

150.000 100.000

  • Quạt kèm theo áo điều hòa JW
  • Đường kính 100mm (loại thông thường thị trường là 97mm)
Hỗ trợ