Chính sách bảo mật | Chính sách bảo hành | Chính sách giao hàng | Chính sách đổi trả sản phẩm Chính sách thanh toán | Điều kiện và điều khoản giao dịch


CHÍNH SÁCH TRẢ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

 

Chính sách Trả sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH PTECH (ptechco.com) quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho khách hàng.

I. LÝ DO CHẤP NHẬN TRẢ HÀNG

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu trả lại

1.1 Sản phẩm

·    Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.

·    Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).

·    Sản phẩm hàng hóa không đúng số seri/IMEI (đối với sản phẩm điện tử, điện thoại), kích cỡ không phù hợp (đối với sản phẩm thời trang).

·    Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

1.2 Dịch vụ

·    Voucher/giấy chứng nhận (GCN) không đúng như khách hàng đặt, lớp tráng bạc bị cào.

·    Nhà cung cấp bị phá sản, ngưng hoạt động dẫn đến khách hàng không sử dụng được voucher/e-voucher/GCN trong thời gian hiệu lực.

·    Voucher/e-voucher/GCN khi khách hàng sử dụng có chất lượng dịch vụ không đúng như cam kết: không áp dụng đúng điều kiện, thái độ phục vụ thiếu tôn trọng, không thể sắp xếp ngày sử dụng dịch vụ như khách hàng mong muốn ít nhất 3 lần (có bằng chứng cụ thể).

·    Voucher/GCN hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày được giao cho khách hàng.

2. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng:

·    CÔNG TY TNHH TECH chấp nhận trả hàng đối với lý do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, tuy nhiên sản phẩm được chấp nhận trả lại sẽ căn cứ vào chính sách kinh doanh tại thời điểm khách hàng yêu cầu.

·    Không áp dụng cho các sản phẩm theo danh mục hạn chế trả hàng hoặc các sản phẩm có ghi chú hạn chế trả hàng trong mô tả sản phẩm.

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM TRẢ HÀNG

1. Điều kiện trả hàng:

·    Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế trả hàng của Công ty TNHH PTECH (phụ lục đính kèm).

·    Sản phẩm/voucher/GCN còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, nguyên đai kiện, niêm phong theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển).

·    Voucher/e-voucher/GCN chưa dùng và còn thời hạn sử dụng.

·    Sản phẩm/dịch vụ còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành…) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).

·     Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).

·    Khách hàng còn giữ xác nhận hoặc hợp đồng về việc đã mua hàng tại CÔNG TY TNHH PTECH (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…)

2. Thời gian áp dụng trả hàng

·    Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website của Công ty TNHH Ptech, khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu trả lại.

·    Đối với hàng tươi sống, khách hàng có thời gian 120 phút (kể từ thời điểm nhận hàng) để yêu cầu gửi trả hàng nếu đáp ứng được điều kiện, lý do đổi trả sản phẩm.

3. Thời điểm yêu cầu trả hàng sẽ được căn cứ theo:

·    Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

·    Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên PTECHCO.COM tiếp nhận sản phẩm trả lại từ khách hàng.

4. Chi phí trả hàng

·    Đối với các sản phẩm/voucher/GCN trả lại do lỗi của PTECHCO.COM hoặc nhà cung cấp (NCC), khách hàng sẽ được miễn phí trả lại hàng hóa.

·    Đối với các sản phẩm/voucher/GCN trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, trừ trường hợp bài giới thiệu sản phẩm/voucher/GCN quy định áp dụng phí trả hàng, khách hàng sẽ được miễn phí trả lại

III. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

1. Nguyên tắc hoàn tiền

·    Hoàn tiền được thực hiện khi khách hàng đã thanh toán cho Ptechco.com nhưng sau đó phát sinh các vấn đề: hết hàng hoặc khách hàng đã nhận hàng nhưng có yêu cầu đổi, trả sản phẩm.

·    Hoàn tiền về VINID:

–      Chỉ hoàn tiền về VINID khi khách hàng sử dụng VINID để thanh toán toàn bộ hoặc một phần của đơn hàng.

–      Số tiền hoàn lẻ hàng trăm đồng sẽ được làm tròn theo nguyên tắc: phần lẻ < 500 Đồng làm tròn xuống, ≥ 500 Đồng sẽ làm tròn lên hàng nghìn đồng.

·    Hoàn tiền qua Đối tác thanh toán/ ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ:

–     Chỉ hoàn tiền qua Đối tác thanh toán/ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ khi khách hàng thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá trị đơn hàng bằng Thẻ Tín dụng, Thẻ Thanh toán quốc tế.

–      Không áp dụng đối với các yêu cầu hoàn tiền dưới 1.000 Đồng.

·    Hoàn tiền mặt:

–      Khách hàng thanh toán toàn bộ hoặc một phần đơn hàng bằng tiền mặt.

–      Khách hàng đến Trung tâm đổi trả của PTECHCO.COM cần xuất trình chứng minh nhân dân để nhận tiền mặt.

·     Hoàn tiền qua ví MoMo:

–     Chỉ hoàn qua ví MoMo khi khách hàng sử dụng ví MoMo để thanh toán toàn bộ hoặc thanh toán một phần của đơn hàng.

–      Không áp dụng đối với các yêu cầu hoàn tiền dưới 1.000 đồng.

·    Hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode: trong các trường hợp đặc biệt được PTECHCO.COM chấp nhận hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode, PTECHCO.COM sẽ không hoàn lại khoản giá trị Giftcode khách hàng đã sử dụng mà chỉ hoàn lại khoản tiền khách hàng thực tế bỏ ra khi mua hàng.

·    Thời gian xử lý hoàn tiền tính theo ngày làm việc (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết được nghỉ theo quy định).

2. Phương thức hoàn tiền

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

·    Hoàn tiền vào thẻ/tài khoản VinID.

·    Hoàn tiền thông qua hệ thống cổng thanh toán.

·    Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.

·    Hoàn tiền thông qua ngân hàng chấp nhận thẻ.

·    Hoàn tiền mặt tại trung tâm đổi trả của PTECHCO.COM (không áp dụng cho đơn hàng ngoài Hà Nội và Hồ Chí Minh).

·    Hoàn tiền qua Ví MoMo.

PTECHCO.COM không hoàn tiền mặt cho hàng hóa liên tỉnh, chỉ áp dụng hoàn tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng của khách hàng.

3. Thời gian xử lý

·    Công ty TNHH Ptech sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi Công ty nhận lại sản phẩm.

·    Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, Công ty TNHH Ptech sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau:

ĐTTT: Đối tác thanh toán

NHCNTTT: Ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ

TD: Tín dụng

TTQT: Thanh toán quốc tế

CKNH: Chuyển khoản ngân hàng

Hình thức hoàn tiền

Thẻ ATM qua ĐTTT/ NHCNTTT

Thẻ TD, Thẻ TTQT qua ĐTTT/ NHCNTTT

CKNH

Ví Momo

Tiền mặt

Thời gian hoàn tiền (ngày)

04

04

04

03

01

 

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HẠN CHẾ TRẢ HÀNG

Danh mục ngành hàng

Loại sản phẩm

Thực phẩm tươi sống

–      Tất cả hàng hoá.

Thực phẩm khô

–      Tất cả hàng hoá.

Sách, Văn phòng phẩm & Âm nhạc

–      Sách, báo, tạp chí, các ấn phẩm định kỳ

–      Băng đĩa, DVD, VCD, audio, trò chơi điện tử, các phần mềm hoặc các sản phẩm tương tự

–      Sách điện tử, tạp chí điện tử, phiếu quà tặng điện tử, phiếu quà tặng giấy

–      Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

–      Thẻ quà tặng VinID Gift Card

Mỹ Phẩm – Làm đẹp

–      Mỹ phẩm và nước hoa

–      Thực phẩm chức năng

–      Dụng cụ hỗ trợ tình dục

–      Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Thời Trang – Phụ kiện

–      Các sản phẩm thời trang và giày dép thuộc thương hiệu Charles & Keith, Pedro và túi xách Guess

–      Nữ trang

–      Đồng hồ da/thuộc da

–      Đồ lót, đồ ngủ

–      Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Nội thất – Gia dụng

–      Các vật liệu nguy hiểm, bao gồm các chất lỏng hoặc khí dễ cháy

–      Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Mẹ và Bé

 

–      Sữa, bột ăn dặm, các loại Thực phẩm, thức uống cho mẹ và bé

–      Đồ lót, Đồ bơi của bé

–      Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Hàng outlet (Thanh lý)

–       Sản phẩm có giá bán giảm từ 30% đến 70%

Thể Thao và Du Lịch

–      Đồ bơi

–      Đồ thể dục thẩm mỹ và yoga

–      Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Dịch Vụ Du Lịch

–      Trên điều kiện của nhà cung cấp ghi rõ không được đổi trả

–      Các chương trình khuyến mãi do PTECHCO.COM tổ chức

Dịch Vụ Ẩm thực, Spa, Làm đẹp và các Dịch Vụ khác

–      Trên điều kiện của nhà cung cấp ghi rõ không được đổi trả

–      Các chương trình khuyến mãi do PTECHCO.COM tổ chức

Hàng cồng kềnh

–      Tất cả các sản phẩm thuộc nhóm hàng cồng kềnh

Ngành hàng ICT

 

–      Tất cả các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, laptop

–      Tất cả các sản phẩm máy ảnh, máy quay phim

–      Tất cả các sản phẩm tivi, điện lạnh

–      Tất cả các sản phẩm sim và thẻ cào

–      Các sản phẩm thiết bị số, phụ kiện số, thiết bị IT đã kích hoạt bảo hành, tháo seal, qua sử dụng, sao lưu dữ liệu…

Các sản phẩm khác

 

–      Sản phẩm khuyến mãi, thanh lý

–      Sản phẩm được đổi từ điểm tích lũy

–      Hoa tươi và các mặt hàng có hạn sử dụng ngắn khác (<1 ngày)

–      Các sản phẩm có ghi chú không cho đổi trả trên website của Công ty TNHH Ptech

 

Công ty TNHH Ptech không chịu trách nhiệm trong các trường hợp hàng hóa hỏng hóc trong quá trình vận chuyển đến Trung tâm đổi trả Công ty TNHH Ptech

 


Chính sách bảo mật | Chính sách bảo hành | Chính sách giao hàng | Chính sách đổi trả sản phẩm Chính sách thanh toán | Điều kiện và điều khoản giao dịch