Quạt áo điều hòa không chổi than công suất cao 21V 2024

400.000

  • Bộ sản phẩm gồm 2 quạt + 1 dây cáp
  • Quạt 21V cánh lục
  • Quạt 21V chạy cùng pin 15V
  • Tốc độ quạt lớn ~5400RPM
Hỗ trợ